Djoplin

Roeper's Sweet Summer Dream               ( Djoplin )

Geboren:  27-6-2011                                                                                        Overleden : 23-2-2022

                                                                                                    Ch. Red Baron Check-point-charlie

                                                      Ch. Red Baron Sweet Pete

Ch. Roeper's Sweet Blue Legend                                              Ch. Snuggelwoods Naughty Caro

                                                                                                     Ch. Ob-La-Di's Brasilian Emerald

                                                      Ch. Danish Blue From Muskoka Dream's

                                                                                                     Ch. Dana From Muskoka Dream's


                                                                                                     Ch. Dialynne Hallmark

                                                    Ch. Dialynne Shelaft Woolly Willewin

Dream Catcher From Muskoka Dream's                                          Dialynne Simply Silk

                                                                                                      Ch.Ob-La-Di's Brasilian Emerald

                                                       Dyma From Muskoka Dream's

                                                                                                           Daphne